Stichting Bouw Cultuur Fonds Friesland

De stichting Aanbestedingsregeling Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland (S.B.F.) heeft in 1989 een substantieel bedrag ter beschikking gesteld aan de Stichting Bouwcultuur Fonds Friesland (bedragen in guldens).

1. Restauratie van de korenmolen "de Korenaer" te Sexbierum, 1989. ƒ 18.000 toegewezen
3. Restauratie N.H. kerk te Hoornsterzwaag, 1991. ƒ 10.000 toegewezen
5. Dorpsvernieuwingsplan Eastermar, 1989 ƒ 40.000 toegewezen
7. restauratie panden Grootzand en Hoogend te Sneek, 1990, ƒ 30.000 toegewezen
8. restauratie NH kerk te Bakkeveen,1991 – 1993, ƒ 10.000 toegewezen
9. Restauratie boerderij "Heemstra State" te kimswerd, 1990, ƒ 10.000 toegewezen
10. Restauratie Belvédère te Oranjewoud, 1992, ƒ 10.000 toegewezen
11. Herstel kwartierwapens Amelandshuis, 1990, ƒ 7.643,25 toegewezen
12. Restauratie Slotmakerstraat 11, Leeuwarden, 1990, ƒ 25.000 toegewezen
13. Restauratie St. Christoffelsteeg te Harlingen, 1990, ƒ 25.000 toegewezen
15. restauratie Westerkerk te Leeuwarden, 1990, ƒ 50.000 toegewezen
17. restauratie Berlikumermarkt 17 Leeuwarden, 1990, ƒ 15.000 toegewezen
18. restauratie molen Surhuisterveen, 1992-1995, ƒ 10.000 toegewezen
19. restauratie boerderij op Ameland, 1991, ƒ 35.000 toegewezen
20. Restauratie kapel Boelenslaan, 1992, ƒ 10.000 toegewezen
21. Restauratie St Vituskerk te Blauwhuis, 1991, ƒ 20.000 toegewezen
24. restauratie oude Friese Greidboerderij te Wartena, 1991-1995, ƒ 30.000 toegewezen
25. restauratie toren Schillaard, 1992, ƒ 25.000 toegewezen
28. restauratie NH kerk te Haule, 1992, ƒ 8.500 toegewezen
30. restauratie Nieuwe Steeg 5 te Leeuwarden, 1991, ƒ 20.000 toegewezen
31. renovatie Stoombootkade 25, Bolsward, 1991, ƒ 6.000 toegewezen
33. restauratie toegang terrein voormalige Jousmastate te Wirdum, 1993, ƒ 5.000 toegewezen
34. restauratie kerk te Britsum, 1993, ƒ 20.000 toegewezen
40. Restauratie Ruurd Wiersma huis te Birdaard, 1994, ƒ 5.000 toegewezen
42. restauratie toren Doopsgezinde kerk te Ternaard, 1993, ƒ 3.000 toegewezen
43. restauratie doopsgezinden kerk te Grou, 1994, ƒ 10.000 toegewezen
50. restauratie kerktoren Schraard, 1993, ƒ 10.000 toegewezen
51. restauratie Koepelkerk te Witmarsum, 1993/1997, ƒ 10,000 toegewezen
52. restauratie houtzaagmolen De Jager te Woudsend, 1993/1995, ƒ 7,000 toegewezen
53, restauratie schoorsteen vlasfabriek te Molenend, 1993 , ƒ 4.000 toegewezen
55, restauratie tuinhuis Museum Willem van Haren, 1993, ƒ 3.000 toegewezen
57. restauratie kerk en orgel Rijperkerk, 1993, ƒ 2.000 toegewezen
59. restauratie Sorgdragersmuseum op Ameland, 1993, ƒ 3.000 toegewezen
60. restauratie Fiskershúske, Moddergat, 1993, ƒ 10.000 toegewezen
61. restauratie Martinikerk te Sneek, 1993, ƒ 30.000 toegewezen
62. restauratie Lutherse Kerk te Leeuwarden, 1993, ƒ 20.000 toegewezen
63. restauratie pand De Oere te Moddergat, 1994, ƒ 2.000 toegewezen
67. restauratie Diaconiehuizen doopsgezinde kerk te Harlingen , 1994/1997, ƒ 8.000 toegezegd
68. restauratie Dori Mooltsje te Oudega, 1996, ƒ 5.000 toegezegd
69. restauratie Turfmarkt 12 te Leeuwarden, 1995, ƒ 5.000 toegezegd
71. Restauratie RK Heerenveen, 1994, ƒ 10.000 toegewezen
72. restauratie Doopsgezinden kerk Sneek, 1996, ƒ 20.000 toegewezen
73, restauratie NH kerk te Ee, 1997, ƒ 30.000 toegewezen
74. restauratiepanden begraafplaats Leeuwarden, 1995, ƒ 7.000 toegewezen
75. restauratie molen de Hoop te Holwer, 1995, ƒ 10.000 toegewezen
78. restauratie kerk te Workum, 1995, ƒ 4.000 toegewezen
79. restauratie kerk Mantgum, 1995, ƒ 15.000 toegewezen
84. Restauratie RK Harlingen, 1995, ƒ 30.000 toegewezen
85. restauratie kerk Swichum, 1996, ƒ 25.000 toegewezen
88. plaatsing orgel in Allingawier, 1996, ƒ 20.000 toegewezen
89. restauratie pand Scheepvaartmuseum Sneek, 1995, ƒ 10.000 toegewezen
90. restauratie Harst state, 1997, ƒ 10.000 toegewezen
92. pand de Werkman te Leeuwarden, 1996, ƒ 5.000 toegewezen
93. restauratie kerk Achlum, 1997, ƒ 15.000 toegewezen
94. restauratie loge Harlingen, 1996, ƒ 5.000 toegewezen
96. restauratie de âlde wiete Dronrijp, 1996-2000, ƒ 15.000 toegewezen
97. pastorie Oosthem, 1996, ƒ 8.000 toegewezen
98. restauratie kerk Jellum, 1995, ƒ 5.000 toegewezen
99. restauratie kerk Oost-Vlieland, 1997, ƒ 10.000 toegewezen
100. restauratie molen De Phenix Marrum, 1997, ƒ 5.000 toegewezen
101. restauratie Noorderkerk te Sneek, 1997, ƒ 10.000 toegewezen
102. restauratie "ons gebouw" Harich, 1996, ƒ 5.000 toegewezen
103. restauratie Stadhoudelijk Hof te Leeuwarden, 1997, ƒ 9.000 toegewezen
104. restauratie R.K. Heerenveen 1997, ƒ 8.000 toegewezen
157. restauratie N.H. kerk te Joure, 2000, ƒ 15.000 toegewezen
164. Restauratie boerderij Hindeloopen, 1999, ƒ 10.000 toegewezen
172. restauratie kerk Schettens, 2001-2003, ƒ 6.500 toegewezen
174. restauratie Grote Kerk te leeuwarden, 2001, ƒ 50.000 toegewezen
179. restauratie kerk Hemrik, 2002, ƒ 12.500 toegewezen
180. Lutherse kerk te Leeuwarden, 2002, ƒ 5000 toegewezen
182. restauratie Martiniekerk te Franeker, 2001, ƒ 10.000 toegewezen
183. restauratie kerk te Holwerd, 2001, ƒ 15.000 toegewezen
184. restauratie Werenfriduskerk Workum, 2003, ƒ 40.000 toegewezen  

Aanvraagformulier Subsidie

Heeft u ook een project waarbij u een subsidie wilt aanvragen?

Download het aanvraagformulier • DBF5693
 • Voormalige Hervormde Kerk Wier
 • 2
 • SAmerikaanse Windmotor Voorfoto
 • DSC 0015
 • DBF5675
 • 1
 • Voormalige Hervormde Kerk Sint Jacobiparochie
 • Thee557x450
 • 4
 • SNijefurd Voorfoto
 • Oranjerie557x450
 • DBF6304
 • SRietvink Voorfoto
 • DBF8659
 • Voormalige Hervormde Kerk Boer
 • 3
 • Thee Tuinhuis
 • SNijefurd Nafoto
 • 7
 • Voormalige Hervormde Kerk Ter Idzard

  Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.