Voormalige Hervormde Kerk Wier

Voormalige Hervormde Kerk Wier

Voormalige Hervormde Kerk Wier

Voormalige hervormde kerk Wier
In 1983 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken
Restauratie: 2011-2012
Architect: S. van Seijen van Adema Architecten in Dokkum
Restauratiekosten: € 849.163
Subsidie Bouwcultuurfonds Friesland: € 6.000
Bij de restauratie is de kerk herbestemd tot multifunctioneel te gebruiken theaterkerk. In de hal is een keuken aangebracht en in het voormalige baarkhokje twee toiletten. Tevens is er een licht- en een geluidsinstallatie aangebracht ten behoeve van de theaterfunctie.

Lees meer

Voormalige Hervormde Kerk Ter Idzard

Voormalige Hervormde Kerk Ter Idzard

Voormalige Hervormde Kerk Ter Idzard

Voormalige hervormde kerk Ter Idzard
In 1978 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken
Laatste restauratie in 2009-2010
Restauratiekosten: € 558.540
Subsidie Bouwcultuurfonds Friesland: € 10.000
Architect: J. de Jong, Lemmer
Bij de restauratie is de kerk multifunctioneel gemaakt met een keuken en toilet, en tevens zijn er in de kerkzaal opbergkasten aangebracht ten behoeve van het streekhistorisch archief.

Lees meer

Voormalige Hervormde Kerk Sint Jacobiparochie

Voormalige Hervormde Kerk Sint Jacobiparochie

Voormalige Hervormde Kerk Sint Jacobiparochie

Voormalige hervormde kerk Sint-Jacobiparochie
In 1979 (na twintig jaar leegstand) in eigendom overgedragen aan de Stiching Alde Fryske Tsjerken
Restauratie in diverse fasen:

1979/1980 schip en toren architect P.B. Offringa € 453.780
1983 orgel J. Jongepier € 101.012
1994 eerste fase westgevel Kylstra & Brouwer € 49.601
2010/2011 schip en lantaarn G. Brouwer € 494.583

Lees meer

Voormalige Hervormde Kerk Boer

Voormalige Hervormde Kerk Boer

Voormalige Hervormde Kerk Boer

Voormalige hervormde kerk Boer
In 1975 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken
Laatste restauratie in 2007-2008
Restauratiekosten: € 424.032
Subsidie Bouwcultuurfonds Friesland: € 3500
Architect: R. Wielinga, Heerenveen
Bij de restauratie is de kerk multifunctioneel gemaakt met een keukentje en twee toiletten in de torenruimte.


Lees meer

Tuinhuis Groot Lankum

Tuinhuis Groot Lankum

Tuinhuis Groot Lankum

Tuinhuis Groot Lankum
tekst --
Restauratiekosten: € --
Subsidie Bouwcultuurfonds Friesland: € --
Architect: --

Lees meer

Oranjerie

Oranjerie

Oranjerie

Oranjerie
tekst: --
Restauratiekosten: € --
Subsidie Bouwcultuurfonds Friesland: € --
Architect: --

Lees meer

Tuinhuis Groot Lankum
tekst
--
Restauratiekosten: € -
Subsidie Bouwcultuurfonds Friesland: € --
Architect: --


Datering : rond 1880

Exterieur
: --

Interieur
: --
Huidig gebruik
: --

Tuinhuis Groot Lankum prachtig gerestaureerd (tekst: Peter Karstkarel)

In de tuin van Groot Lankum nabij de Harlingerweg buiten Franeker staat al meer dan een eeuw een flink tuinhuis. Het verkeerde in sleetse toestand, maar is afgelopen zomer gerestaureerd. Morgen wordt de voltooiing gevierd, gelijk met het jubileum van de SBF.

De jubilerende SBF, Stichting Bouwcultuurfonds Friesland verstrekt al 25 jaar subsidies bij restauraties van monumentale gebouwen. Zij heeft voor het gouden jubileum het initiatief genomen om de restauratie van het tuinhuis te adopteren. De particuliere eigenaar paste bij met zelfwerkzaamheid en een bijdrage en ook Stichting tot behoud van het Franeker stadsschoon gaf een aanzienlijke subsidie.

Groot Lankum ten westen van Franeker kennen we vooral van het psychiatrisch ziekenhuis. Minder bekend is dat er al lange tijd een buiten stond. Op de kaart in de atlas van Eekhoff uit 1852 ligt er een ruime romantische landschapstuin met slingerpaden. Misschien heeft er toen al een tuinhuis gestaan, want in tuinen en parken in deze stijl werden ze dikwijls geplaatst. Ze worden ook wel zomer- of theehuizen genoemd en dienden voor het aangenaam verpozen.

Het tuinhuis van Groot Lankum is een flink exemplaar met een inwendige doorsnede van ongeveer 4½ meter. Achtzijdig is het bouwsel en het kreeg aan de zonzijden grote vensters en een glaspaneeldeur. Op een hoog bakstenen basement is het verder in hout afgewerkt. De rieten kap steekt ver over, aangenaam bij een bui, maar ook bij al te zonnige omstandigheden. Deze wordt gedragen door balkjes die in levendig gesneden consoles uitlopen. Inwendig kreeg de ruimte een fraai getimmerd plafond van kraalschroten, rondom is onder de vensters een bank getimmerd en tegen de achterwand zit een mooi omlijste kast. Aan de buitenkant is daar een toilet uitgebouwd.

Wanneer het is gebouwd is niet precies bekend. Er wordt vermoed dat de bouwtijd ongeveer in 1880 is. Gezien de details kan het ook heel goed omstreeks 1902 zijn gebouwd of verbouwd, toen het woonhuis aan de Harlingerweg, waar tuin en tuinhuis tegenwoordig bij horen, ook tot stand kwam. Mogelijk is het bouwwerk van elders naar hier overgebracht. Het heeft aanvankelijk een zinken roevendak gehad, dat later is vervangen door de huidige, rieten kap.

Namens de SBF heeft oud-bouwondernemer Foppe de Lang een coördinerende rol vervuld en de kwaliteit van de restauratie is begeleid door Rudolph Wielinga, oud-rayonarchitect van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Van de hand van Wielinga zal binnen afzienbare tijd een boek verschijnen met alle bekende (ook verdwenen) tuinhuizen in Friesland. Deze van Groot Lankum is alvast weer een pronkje


 • 1
 • Voormalige Hervormde Kerk Wier
 • 3
 • DBF8659
 • DBF5675
 • SRietvink Voorfoto
 • SNijefurd Nafoto
 • 7
 • DBF6304
 • 2
 • DBF5693
 • Voormalige Hervormde Kerk Sint Jacobiparochie
 • Thee Tuinhuis
 • 4
 • DSC 0015
 • Thee557x450
 • Voormalige Hervormde Kerk Ter Idzard
 • SNijefurd Voorfoto
 • SAmerikaanse Windmotor Voorfoto
 • Voormalige Hervormde Kerk Boer
 • Oranjerie557x450

  Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK Leeuwarden

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.